Juridische informatie - Microbiota Care
Telefoon

+337-751-7890

E-mail

[email protected]

Openingstijden

Ma t/m vr: 07:00-19:00

Identiteit

Naam website: Microbiota Care

Adres: 28 avenue Marechal Fayolle 75016 PARIJS

E-mailadres voor contact: [email protected]

Hosting : 02Switch

 

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze site impliceert de volledige aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld.

Informatie

De informatie en documenten op deze site worden uitsluitend ter informatie verstrekt, zijn niet uitputtend en vallen niet onder de aansprakelijkheid van de eigenaar van de site.

De eigenaar van de site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de toegang tot de site.

Interactiviteit

Gebruikers van de site kunnen inhoud plaatsen die op de site wordt weergegeven in daarvoor bestemde ruimtes (met name via commentaar). De geplaatste inhoud blijft de verantwoordelijkheid van de auteurs, die de volledige wettelijke aansprakelijkheid op zich nemen.

De eigenaar van de site behoudt zich echter het recht voor om zonder kennisgeving of rechtvaardiging inhoud te verwijderen die door gebruikers is geplaatst en die niet voldoet aan het ethisch handvest van de site of aan de huidige wetgeving.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld, blijven alle elementen die toegankelijk zijn op de site (teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, pictogrammen, geluiden, software, enz.) het exclusieve eigendom van hun auteurs, met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten of gebruiksrechten. 1

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.23

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen op de site wordt beschouwd als een inbreuk en kan strafrechtelijk worden vervolgd. 4

De merken en logo's die op de site worden weergegeven, zijn geregistreerd door de bedrijven die er eigenaar van zijn.

Links

Uitgaande links

De eigenaar van de site wijst alle verantwoordelijkheid af en is niet gebonden door het verwijzen, via hyperlinks, naar bronnen van derden die aanwezig zijn op het internetnetwerk, zowel wat betreft hun inhoud als hun relevantie.

Inkomende links

De eigenaar van de site staat hyperlinks toe naar elke pagina op deze site, op voorwaarde dat deze een nieuw venster openen en op ondubbelzinnige wijze worden gepresenteerd om te voorkomen dat :

  • elk risico op verwarring tussen de citerende site en de site-eigenaar
  • evenals elke presentatie die tendentieus of in strijd met de geldende wetgeving is.

De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor om de verwijdering van een link te vragen als hij van mening is dat de bronsite niet voldoet aan deze regels.

Vertrouwelijkheid

Alle gebruikers hebben het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen alle persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een identiteitsbewijs. 5678

De site verzamelt geen persoonlijke informatie en is niet onderhevig aan aangifte bij de CNIL. 9


Juridische informatie verstrekt door WebExpress - Versie 1.6 - Vrij gebruik onder Creative Commons Licentie CC BY-NC-ND 3.0 FR / creativecommons.org

nl_NLDutch